Omaisille

Yhdessä asukkaiden hyvinvoinnin puolesta

Yhteistyö omaisten kanssa on toiminnassamme ensisijalla. Kuuntelemme mielellämme heidän toiveitaan ja vaatimuksiaan, koskivatpa ne sitten hoitotyötä, viestintää tai toimintaympäristöä.

Omaiset ovat mukana suunniteltaessa hoitoa yhdessä asukkaan, omahoitajan ja muun työyhteisön kanssa. Omaisilla on keskeinen rooli erityisesti tutustuttaessa asukkaaseen ja laadittaessa yksilöllistä hoitosuunnitelmaa hoidon toteutumisen perustaksi.

Lähtökohtana yksilöllisyys

Toimintamme lähtökohtana on yksilöllisyys, kokonaisvaltaisuus ja toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö. Asukkaan omaa elämäntapaa arvostetaan ja tuetaan huomioimalla hänen toiveensa ja tarpeensa. Virikkeellinen toiminta ja huumorikin ovat osa päivittäistä hoito- ja hoivatyötämme. Asukkaille järjestetään kuntouttavaa ja virkistävää toimintaa kunkin asukkaan omien voimavarojen mukaan.

Hoitokotimme asukkaat käyttävät omia vaatteitaan, asukkaiden vaatehuollosta vastaa henkilökuntamme. Vaatehuollon helpottamiseksi merkitsemme asukkaittemme vaatteet.

Järjestämme vuosittain yleensä ensimmäisenä adventtina yhteisen puurojuhlan asukkaille ja heidän omaisilleen. Yhteiset juhlat ovat olleet hyvin suosittuja sekä asukkaiden että omaisten keskuudessa.

Kysy lisää hoitokodistamme!
osasto 1 = 040-1763326 tai osasto 2 = 050-4428002.
Sähköposti: niittynummi@hotmail.com