Arvot

Arvot ohjaavat toimintaamme

Kunnioitus
Arvostamme jokaisen elämäntapaa ja toimintoja sovelletaan asukkaiden voimavarojen mukaan.

Välittäminen
Kiinnitämme erityistä huomiota asukkaittemme henkiseen hyvinvointiin.

Yksilöllisyys
Otamme huomioon kaikessa hoitotyössämme asukkaiden toiveet ja tarpeet.

Ammattitaito
Henkilöstömme osaaminen ylittää vaatimustason, ja suurimmalla osalla hoitajistamme on sairaanhoitajan tutkinto.

Kysy lisää arvoistamme!
osasto 1 = 040-1763326 tai osasto 2 = 050-4428002.
Sähköposti: niittynummi@hotmail.com